Posty otagowane słowem ‘Japonia’

Unia Europejska prowadzi z Japonią rozmowy w sprawie handlu.

Kraje, które wchodzą w skład Unii Europejskiej wyraziły zgodę na rozpoczęcie negocjacji dotyczących umowy o wolnym handlu z Japonią. Komisja Europejska uważa, że porozumienie tego rodzaju pozytywnie przyczyni się do rozwoju europejskiej gospodarki. Szacuje się, że może to dać nawet […]

Unia Europejska negocjuje porozumienia handlowe z Japonią.

Unia Europejska zamierza podpisać specjalne porozumienia handlowe z Japonią. Odpowiednie umowy mają wedle optymistycznych scenariuszy doprowadzić do powstania około czterystu tysięcy nowych miejsc pracy. Dodatkowo przyczyni się to także do wzrostu PKB krajów członkowskich o jeden procent w skali roku. […]