Archive for Czerwiec 28th, 2012

Unia Europejska negocjuje porozumienia handlowe z Japonią.

Unia Europejska zamierza podpisać specjalne porozumienia handlowe z Japonią. Odpowiednie umowy mają wedle optymistycznych scenariuszy doprowadzić do powstania około czterystu tysięcy nowych miejsc pracy. Dodatkowo przyczyni się to także do wzrostu PKB krajów członkowskich o jeden procent w skali roku. […]